Akademia Mindfulness dla Młodzieży

Akademia Mindfulness dla Młodzieży to program profilaktyki zdrowia psychicznego skierowany do uczniów w wieku 11-15 lat – grupy wiekowej, która przechodząc w kolejną fazę rozwoju, staje jednocześnie przed wyzwaniem zredefiniowania swoich potrzeb, zainteresowań i pragnień.

Cykl zajęć obejmuje 6 spotkań raz
w tygodniu dla młodzieży w wieku
11-15 lat.

Może odbywać się w formie zajęć dodatkowych w szkołach, klubach dziecięcych lub w trakcie zajęć szkolnych, np. na lekcji wychowawczej. Spotkania są wypełnione historiami, elementami nauki oraz ćwiczeniami na koncentrację, tak aby dzieci w naturalny sposób mogły rozwijać swoją uważność.

Biorąc udział w programie uczeń uświadamia sobie codzienne funkcjonowanie umysłu.

Innowacyjna pedagogika programu łączy:

  • zauważanie siebie i otoczenia,
  • podejmowanie świadomych decyzji,
  • rozwijanie osobowości.
Jak reagują uczniowie? Cenią same zajęcia, jak i umiejętności, które nabywają w trakcie systematycznych ćwiczeń.

Znakomita większość twierdzi, że po kursie czuje się znacznie bardziej przygotowana do życiowych wyzwań lub, że zna ćwiczenia, które pomagają im w trudnych sytuacjach.

Akademia Mindfulness dla Młodzieży jest pierwszym krokiem młodego człowieka w stronę psychoedukacji opartej na zauważaniu i radzeniu sobie z takimi trudnościami, jak:

nadmierny stres

impulsywność

powracającu lęk

depresja

tekst pochodzi z www.akademiamindfulness.pl